Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Πολιτική μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και την χρήση των cookies περιγράφεται παρακάτω.

Η ΚΑΒΑ ΝΕΚΤΑΡ ΑΕ (εφεξής “εμείς”, “εμάς”) με αριθμό ΓΕΜΗ 00068211403000 που εδρευει στην Νέα Ιωνία , Μπιζανίου 18, με αριθμό τηλεφώνου 2102754338 αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Με την παρούσα δήλωση απορρήτου σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το πως χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην eshop.cavanektar.gr και όταν κάνετε παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ» ή «GDPR»), τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019, όπως ισχύει) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως ισχύουν.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας σε δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  retail.ermou@kavanektar.gr.

Παρέχοντάς μας τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλώνετε ότι αποδέχεσθε την Πολιτική μας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και για την Χρήση των Cookies και συμφωνείτε ότι συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την Χρήση των Cookies. Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, παρακαλούμε να μην μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσης των Cookies καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιήσιμο άτομο, όπως ορίζεται από τον ισχύοντα νόμο, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου. Διαθέτουμε διάφορα συστήματα που υποστηρίζονται από αυτοματοποίηση για την διαχείριση, την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδομένων των πελατών μας και τα χρησιμοποιούμε για διαφορετικούς σκοπούς (π.χ. για την παροχή του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, την επεξεργασία της παραγγελίας ή για την αποστολή ενός ενημερωτικού δελτίου).

Ορισμένα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και για την επεξεργασία και την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας. Άλλα δεδομένα, που δεν απαιτείται να υποβληθούν σε επεξεργασία για την εκτέλεση της παραγγελίας σας και συνακόλουθα της σύμβασης πώλησης, υποβάλλονται σε επεξεργασία λόγω εννόμου συμφέροντός μας.

Θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν σταματήσει να ισχύει ο σκοπός της επεξεργασίας τους, δεδομένου ότι εμείς, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, δεν έχουμε εκ του νόμου υποχρέωση να αποθηκεύουμε τα δεδομένα για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού. Περαιτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας  δεδομένα για όσο χρόνο υπάρχουν ή μπορούν να εγερθούν νομικές αξιώσεις εναντίον μας και απαιτείται η διατήρηση των δεδομένων.

 1. Δραστηριότητες Επεξεργασίας

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν οι ακόλουθες δραστηριότητες επεξεργασίας:

 

 1. Επίσκεψη της ιστοσελίδας

Όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 1. Αντικείμενο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Κατά την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε αυτόματα πληροφορίες στα αρχεία καταγραφής διακομιστή, που  το πρόγραμμα περιήγησής σας μας μεταδίδει αυτόματα.

Οι πληροφορίες αυτές είναι:

 • Τύπος Προγράμματος Περιήγησης
 • Έκδοση Προγράμματος Περιήγησης
 • Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
 • Διεύθυνση URL παραπομπής (Referrer URL)
 • Ζητούμενη διεύθυνση URL
 • Όνομα του κεντρικού υπολογιστή (host name) του υπολογιστή που έχει πρόσβαση
 • Ημερομηνία και χρόνος του αιτήματος διακομιστή
 • Διεύθυνση IP

 

β) Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για σκοπούς υπηρεσιών ΙΤ για τη χρήση του συστήματος σύνδεσης, τη διαδικασία εξουσιοδότησης και για την αξιολόγηση των αρχείων καταγραφής διακομιστή για σκοπούς ανάλυσης προβλημάτων και προστασίας πληροφοριών. Αν δεν μας παρέχετε τα δεδομένα σας, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να μην είναι δυνατή η πρόσβαση.

γ) Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προαναφερόμενων δεδομένων γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον μας ως διαχειριστές της ιστοσελίδας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ. Καταρχήν, τα μεμονομένα αρχεία δεδομένων δεν διασυνδέονται, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να αξιολογούμε τα δεδομένα εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για παράνομη χρήση, ιδίως σε περιπτώσεις επιβλαβών επιθέσεων.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ οποτεδήποτε αναφέροντας τους λόγους. Παρακαλώ να στείλετε την ένστασή σας στο retail.ermou@kavanektar.gr.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

 

 • Έννομα συμφέροντα

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό αυτό στις αρμόδιες αρχές και τα δικαστήρια σε περίπτωση ύπαρξης εύλογης υποψίας. Αυτό βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για σωστή δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ. 

 

 • Πάροχοι Υπηρεσιών

Για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, περιλαμβανομένης της φιλοξενίας (hosting), και για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληροφοριακών μας συστημάτων, χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών, που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα:

 

 1. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΚΕ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 2, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
 2. Coca Cola 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, T.K. 151 25, Μαρούσι Αττικής
 3. CCB Management Services GmbH, Am Euro Platz 2, Βιέννη, 1120 Αυστρία
 4. SCALE FOCUS AD, 90 Tsarigradsko shose blvd., Σόφια, 1784, Βουλγαρία

Οι προαναφερόμενοι πάροχοι υπηρεσιών δεσμεύονται συμβατικά να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα, να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και σε καμία περίπτωση να μην επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς ούτε να αποκαλύπτουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη.

 

 • Αποδέκτες σε τρίτες χώρες

 

Τρίτη χώρα είναι μία χώρα που δεν ανήκει στα κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις τρεις επιπλέον χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχνενστάιν) που έχουν υιοθετήσει εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

 

Δεν διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτες χώρες

δ) Διάρκεια της αποθήκευσης

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό αυτό αποθηκεύονται αυτόματα για χρονικό διάστημα 24 μηνών.  Εάν έχουμε εύλογες υποψίες για καταχρηστική συμπεριφορά και διαβιβάζουμε τα δεδομένα στις αρμόδιες αρχές και τα δικαστήρια, τα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε ένα ξεχωριστό μέσο δεδομένων και θα διαγράφονται μετά το τέλος της νομικής διαδικασίας.

ε) Περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό αυτό δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για κανένα άλλο σκοπό.

στ) Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιούνται για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση “προφίλ”.  

 1. Ηλεκτρονικό κατάστημα και παραγγελίες

Τα ακόλουθα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τις επισκέψεις σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και οποιεσδήποτε παραγγελίες πραγματοποιούνται μέσω αυτού.

 1. Αντικείμενο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε, δημιουργούμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια των επισκέψεων και για την επεξεργασία των παραγγελιών:

 • Για την εγγραφή ενός λογαριασμού χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας ζητούμε να μας παρέχετε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: τίτλο, όνομα, επώνυμο, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση email, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, τομείς ενδιαφέροντος.

 

 • Για την πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη, σας ζητούμε να εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η ημερομηνία και η ώρα της σύνδεσης και αποσύνδεσης θα υποβάλλονται σε επεξεργασία καθώς και ο χρόνος που παραμένετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

 

 • Η αγορά προϊόντων που υπόκεινται σε περιορισμούς ηλικίας απαιτεί την παροχή της ημερομηνίας γέννησης του πελάτη μόλις το είδος περιληφθεί στο καλάθι αγορών και πριν πραγματοποιηθεί η παραγγελία.

 

 • Επιπλέον, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αυτόματα τα ακόλουθα δεδομένα κατά τη διαδικασία των παραγγελιών σας: πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τη διεύθυνση αποστολής, δεδομένα καταγραφής κατά την ημερομηνία της τελευταίας ενέργειας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, πληροφορίες σχετικά με τα επιλεγμένα μέσα πληρωμής, πληροφορίες σχετικά με τραπεζικά στοιχεία, πληροφορίες σχετικά με πληρωμές, πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές αντιστροφής.

 

 • Αν επιλέξετε την επιλογή πληρωμής στον λογαριασμό, συλλέγουμε τα στοιχεία αναγνώρισής σας, δηλαδή το όνομα, το επώνυμό σας, τον αριθμό μιας επίσημης ταυτότητας με φωτογραφία, την εκδούσα αρχή και την ημερομηνία έκδοσης.

 

 

β) Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων του πελάτη λαμβάνει χώρα προκειμένου να διαχειριστούμε την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα και για την επεξεργασία των παραγγελιών και των επιστροφών που γίνονται διαδικτυακά. Ο υποψήφιος πελάτης μπορεί να εγγραφεί διαδικτυακά ως χρήστης και συνεπώς να ανοίξει ένα λογαριασμό χρήστη, που του επιτρέπει να πραγματοποιεί παραγγελίες και να εκτελεί άλλες λειτουργίες. Αυτά τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την εγγραφή και για την επεξεργασία της παραγγελίας, χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό αυτό.

γ) Νομικές βάσεις για την την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

 

 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και την επεξεργασία της παραγγελίας, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η εκπλήρωση των (προ-) συμβατικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει επίσης αν επιλέξετε την επιλογή πληρωμής πληρωμή στο λογαριασμό. Σε αυτή την περίπτωση τα στοιχεία ταυτοποίησής σας υποβάλονται σε επεξεργασία και διαβιβάζονται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ALPHA BANK.

 

Τα προαναφερόμενα δεδομένα είναι απαραίτητα για τη σύναψη σύμβασης. Η αποτυχία παροχής των προσωπικών δεδομένων σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνάψουμε μια συμβατική σχέση.

 

 • Αν παραγγείλετε προϊόντα που υπόκεινται σε περιρισμούς ηλικίας, η ημερομηνία τηε γέννησής σας θα υποβληθεί σε επεξεργασία ως ημερομηνία επαλήθευσης για την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του ν. 4624/2019.

 

δ) Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορους αποδέκτες με βάση την ανάγκη λήψης γνώσης κατά την επεξεργασία των παραγγελιών μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

 • Νομικοί Λόγοι

Υποχρεούμαστε βάσει νομικών διατάξεων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ του ΓΚΠΔ  να αποκαλύπτουμε τα προσωπικά δεδομένα στους ακόλουθους αποδέκτες:

 • SCALE FOCUS AD, 90 Tsarigradsko shose blvd., Σόφια 1784, Βουλγαρία
 • ALPHA BANK, 40 Stadiou, Αθήνα 10252, Ελλάδα

 

 • Έννομα συμφέροντα

Περαιτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε τα δεδομένα που συλλέξαμε για τον σκοπό αυτό στις αρμόδιες αρχές και τα δικαστήρια. Αυτό οφείλεται στο έννομο συμφέρον μας για σωστή δίωξη σύμφωνα με το άρθρο  6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ.

 

 • Διαβίβαση σε τρίτες χώρες

Υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, μπορεί να διαβιβασθούν προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες που δεν έχουν εφαρμογή τα ίδια επίπεδα προστασίας με αυτά που ισχύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαβίβαση των δεδομένων υπόκειται σε αυστηρότερες προϋποθέσεις. Αν ο αποδέκτης είναι εγκατεστημένος σε κράτος για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδόσει απόφαση επάρκειας, η διαβίβαση λαμβάνει χώρα με τις κατάλληλες εγγυήσεις που έχουμε δημιουργήσει σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ ή στη βάση της διαβίβασης για την εκτέλεση (προ) συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 περ. β’ του ΓΚΠΔ.

 

 • Πάροχοι Υπηρεσιών

Για να διασφαλίσουμε την εκτέλεση των υπηρεσιών μας, χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών που μας υποστηρίζουν ώστε να κάνουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες ομαλές και αποτελεσματικές. Αυτοί είναι:

 

 1. Coca Cola 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, T.K. 151 25, Μαρούσι Αττικής
 2. CCB Management Services GmbH, Am Euro Platz 2, Βιέννη, 1120 Αυστρία
 3. SCALE FOCUS AD, 90 Tsarigradsko shose blvd., Σόφια 1784, Βουλγαρία

 

Οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν συμβατική υποχρέωση να προστατεύουν πάντοτε τα προσωπικά σας δεδομένα, να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και σε καμία περίπτωση να μην επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς ούτε να τα διαβιβάζουν σε τρίτα μέρη.  

ε) Διάρκεια αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι τη λήξη της σχέσης με τον πελάτη ή μέχρι να κλείσει ο λογαριασμός χρήστη. Είμαστε ωστόσο υποχρεωμένοι να αποθηκεύουμε συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία για μία περίοδο τουλάχιστον 5 ετών. Επιπλέον, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρόνο υπάρχουν αξιώσεις σε βάρος μας. Εάν έχουμε εύλογες υποψίες για καταχρηστική συμπεριφορά και διαβιβάσουμε τα δεδομένα στις αρμόδιες αρχές και τα δικαστήρια, τα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε ένα ξεχωριστό μέσο δεδομένων και θα διαγράφονται μετά το τέλος της νομικής διαδικασίας.

Στ) Περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για αυτό τον σκοπό δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία για κανένα άλλο σκοπό.

 

ζ) Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιούνται για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση “προφίλ”. 

 

Πολιτική για τα Cookies

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, οι τεχνικές πληροφορίες αποθηκεύονται στην τελική σας συσκευή με τη μορφή του λεγόμενου “cookie”. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αφήνει μία ιστοσελίδα στον υπολογιστή της τερματικής σας συσκευής όταν την επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούμε Cookies για να διασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα μας και οι υπηρεσίες μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη ικανοποίησή σας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας χωρίς τη χρήση cookies, αλλά λάβετε υπόψη ότι σε αυτήν την περίπτωση το εύρος των λειτουργιών είναι περιορισμένο.

Τα Cookies ανάλογα με το για πόσο χρόνο διατηρούνται διακρίνονται σε  Session cookies και Μόνιμα Cookies.

 • Session cookies – Αυτά τα cookies είναι προσωρινά και λήγουν μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (ή μόλις τελειώσει η επίσκεψή σας).
 • Μόνιμα cookies — Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα cookies που παραμένουν στον σκληρό σας δίσκο έως ότου τα διαγράψετε εσείς ή το πρόγραμμα περιήγησής σας, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης του cookie. Όλα τα μόνιμα cookies έχουν ημερομηνία λήξης στον κωδικό τους, αλλά η διάρκειά τους μπορεί να διαφέρει.

Με την αποδοχή της Πολιτικής για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και για τη Χρήση των Cookies, τα ακόλουθα cookies χρησιμοποιούνται

 • [Αυστηρά απαραίτητα cookies ] Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητές της, όπως η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας και η παραγγελία. Cookies που επιτρέπουν στα διαδικτυακά καταστήματα να διατηρούν τα αντικείμενά σας στο καλάθι σας. Δείτε τον παρακάτω πίνακα για ένα πλήρη κατάλογο των cookies:

Όνομα Cookie

Περιγραφή

Διάρκεια Ισχύος

catAccCookies

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να καταγράψουμε το γεγονός ότι αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies

1 μήνας

woocommerce_age_confirmed

Cookies που χρησιμοποιούνται από το κατάστημα για να επιτρέπουν στους πελάτες να παραγγέλνουν προϊόντα στο κατάστημα

1 ημέρα

woocommerce_cart_hash

Cookies που χρησιμοποιούνται από το κατάστημα για να επιτρέπουν στους πελάτες να παραγγέλνουν προϊόντα στο κατάστημα

1 ημέρα

woocommerce_items_in_cart

Cookies που χρησιμοποιούνται από το κατάστημα για να επιτρέπουν στους πελάτες να παραγγέλνουν προϊόντα στο κατάστημα

1 ημέρα

woocommerce_post_code_autopopup

Cookies που χρησιμοποιούνται από το κατάστημα για να επιτρέπουν στους πελάτες να παραγγέλνουν προϊόντα στο κατάστημα

1 ημέρα

wp_cerber_ *

Τυχαίο ID που χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας

1 ημέρα

wp_cerber_*

Τυχαίο ID που χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας

1 ημέρα

wp_woocommerce_session_*

Cookies που χρησιμοποιούνται από το WordPress προκειμένου να λειτουργεί

Επίσκεψη/ session

wordpress_*, wp_*, wp-*, wordpresspass_*, wordpressuser_*

Cookie που χρησιμοποιείται από το κατάστημα για την αναγνώριση των συνδεδεμένων χρηστών  

Επίσκεψη/

session

w3tc_*

Cookie που χρησιμοποιείται από το κατάστημα για τη διαχείριση της παράδοσης των προϊόντων στους χρήστες.

Επίσκεψη/

session

 

 

Αυστηρά απαραίτητα cookies τρίτων μερών – Αυτό το είδος cookies χρησιμοποιείται όταν οι δυνατότητες ή η λειτουργία της σελίδας εξαρτώνται από εξωτερική υπηρεσία, για παράδειγμα reCAPTCHA για την προστασία των δεδομένων εντύπων/φορμών.

Δείτε τον παρακάτω πίνακα για ένα πλήρη κατάλογο των εν λόγω cookies:

 

Όνομα Cookie

Περιγραφή

Διάρκεια Ισχύος

NID

Αυτός ο τομέας ανήκει στην Google Inc. Αυτό το συγκεκριμένο cookie χρησιμοποιείται στο κατάστημα για τη λειτουργία reCAPTCHA για την προστασία των φορμών και των δεδομένων επικοινωνίας.

6 μήνες

 

 

Μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτής της ιστοσελίδας.

 

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω / ενεργοποιήσω τα cookies;

Εάν έχετε αποδεχτεί τις ειδοποιήσεις μας περί απορρήτου και χρήσης cookies, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχουν ρυθμιστεί από προεπιλογή για αποδοχή όλων των cookies. Ωστόσο, έχετε την επιλογή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να εμφανίζει cookies πριν από την αποθήκευσή τους, να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε μόνο ορισμένα cookies ή να απορρίψετε τα cookies γενικά. Εάν δεν αποδεχθείτε τη χρήση μεμονωμένων cookies ή τα απενεργοποιήσετε (απλή εξαίρεση), αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμούς στη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και δυσλειτουργία των υπηρεσιών.

Πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι η προσαρμογή στις ρυθμίσεις αφορά μόνο το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή αλλάζετε τη συσκευή σας, πρέπει να προσαρμόσετε εκ νέου τις ρυθμίσεις. Επιπλέον, μπορείτε να διαγράψετε cookie από το μέσο αποθήκευσης ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις cookies, τον τρόπο αλλαγής τους και τον τρόπο διαγραφής των cookies.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαχείρισης των cookies. Ανατρέξτε στις οδηγίες του προγράμματος περιήγησης ή στην οθόνη βοήθειας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer, μπορείτε να μεταβείτε στις επιλογές Εργαλεία /Επιλογές Internet/Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα περιήγησης στις προσδοκίες σας. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς υπολογιστές σε διαφορετικές τοποθεσίες, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις cookies που έχετε επιλέξει.

Ορισμένα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης διαθέτουν ένα χαρακτηριστικό που θα αναλύει τις πολιτικές απορρήτου της ιστοσελίδας και θα επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει τις ανάγκες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτές είναι γνωστές ως “P3P” (Πλατφόρμα Προτιμήσεων Απορρήτου).

Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τυχόν cookies που έχουν εγκατασταθεί στο φάκελο των cookies του προγράμματος περιήγησής σας. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows Explorer:

 • Ανοίξτε τo “Windows Explorer”
 • Κάντε κλικ στο κουμπί “Αναζήτηση” στη γραμμή εργαλείων
 • Πληκτρολογήστε “cookie” στο πλαίσιο αναζήτησης για “Φάκελοι και αρχεία”
 • Επιλέξτε “Ο υπολογιστής μου” στο πλαίσιο “Look In”
 • Κάντε κλικ στο κουμπί “Αναζήτηση τώρα” Κάντε διπλό κλικ στους φακέλους που βρέθηκαν
 • “Επιλέξτε” οποιοδήποτε αρχείο cookie
 • Πατήστε το κουμπί “Διαγραφή” στο πληκτρολόγιό σας

Αν δεν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows Explorer, τότε θα πρέπει να επιλέξετε “cookies” στη λειτουργία “Βοήθεια” για πληροφορίες σχετικά με το πού θα βρείτε το φάκελο των cookies.

 

Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρήστες ηλικίας 15 ετών και κάτω

Εάν είστε ηλικίας κάτω των 15 ετών, παρακαλούμε να λάβετε την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα σας προτού μας δώσετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Οι χρήστες χωρίς αυτή τη συγκατάθεση δεν επιτρέπεται να μας παρέχουν προσωπικά δεδομένα.

 

Άλλες Ιστοσελίδες

 

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από εμάς και δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies. Εάν έχετε πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται, οι χειριστές αυτών των ιστοσελίδων ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες από εσάς που θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς σύμφωνα με τις δικές τους Πολιτικές για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τη δική μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές τους ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από αυτούς τους χειριστές. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των cookies και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε και που υποδεικνύονται με σύνδεσμο, αναφέρονται ή αλληλεπιδρούν με τη δική μας ιστοσελίδα, πριν εισάγετε προσωπικά δεδομένα σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων.

Ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται και διατήρηση δεδομένων

Εφαρμόζουμε αυστηρά φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και από παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και ζημία τόσο όσο βρίσκεστε σε σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον εν λόγω σκοπό της συλλογής και στη συνέχεια θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το νόμο.

Η ΚΑΒΑ ΝΕΚΤΑΡ ΑΕ διατηρεί προσωπικά δεδομένα σε ταυτοποιήσιμη μορφή μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο, όπως προσδιορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται τα δεδομένα.

Η ΚΑΒΑ ΝΕΚΤΑΡ ΑΕ δεν πρέπει να διατηρεί προσωπικά δεδομένα για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των διαπιστωθέντων νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών ή από όσο διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ΚΑΒΑ ΝΕΚΤΑΡ ΑΕ καθιερώνει μια περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ως μέρος του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

Η ΚΑΒΑ ΝΕΚΤΑΡ ΑΕ πρέπει να αιτιολογεί τις προϋποθέσεις και λόγους διατήρησης των προσωπικών δεδομένων για περιόδους μεγαλύτερες από τη μέγιστη περίοδο διατήρησης που επιβάλλεται σύμφωνα με τις επιχειρηματικές και κανονιστικές απαιτήσεις, εφ’όσον απαιτείται.

Ορισμένα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα της εταιρείας, να διατηρηθούν αποδεικτικά στοιχεία και γενικά να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με καλές επιχειρηματικές πρακτικές. Ορισμένοι λόγοι για τη διατήρηση δεδομένων περιλαμβάνουν:

 • Δικαστικές διαφορές
 • Διερεύνηση ατυχημάτων
 • Διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας
 • Κανονιστικές απαιτήσεις
 • Διαφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Διαβιβάσεις μέσω διαδικτύου και αποποίηση ευθυνών

 

Αν και η ΚΑΒΑ ΝΕΚΤΑΡ ΑΕ χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για να προστατευτεί από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα θα είναι αδιατάρακτη ή χωρίς λάθη ή ότι αυτός ο δικτυακός τόπος, οι διακομιστές ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από εμάς είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας και τα δικαιώματά σας για πρόσβαση και ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων

 

Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων που επηρεάζεται από τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

α) Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα προσωπικά δεδομένα, μαζί με τις πρόσθετες πληροφορίες, όπως οι σκοποί για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία τα δεδομένα, καθώς και οι παραλήπτες, τα κριτήρια καθορισμού της διάρκειας διατήρησης, η ύπαρξη του δικαιώματος διαγραφής και διόρθωσης, το δικαίωμα περιορισμού ή το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, η ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας, πληροφορίες σχετικά με την προέλευση ή την πηγή των δεδομένων και πληροφορίες σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής λογικής. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβασθούν σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης για τις κατάλληλες διασφαλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ).

 β) Δικαίωμα διόρθωσης και δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση λανθασμένων ή ελλιπών δεδομένων. Υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε περιορισμό των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων έως ότου επαληθευτεί η ορθότητα ότι τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με προηγούμενη συγκατάθεση ή για τους σκοπούς της διεκδίκησης, άσκησης ή υπεράσπισης δικαιώματος ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος.

γ) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Ενδέχεται να ζητήσετε εσείς – ή στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, τρίτο μέρος – να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σε δομημένη, κοινή και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα σε εμάς.

δ) Δικαίωμα διαγραφής

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων υπό ορισμένες περιστάσεις, όπως όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων.

Ε) Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με μία συγκεκριμένη κατάσταση. Σε περίπτωση εναντίωσής σας, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για την καθιέρωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

ζ) Εποπτική Αρχή

Καταγγελία

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της εθνικής αρχής προστασίας δεδομένων αποστέλλοντας την καταγγελία σας σε αυτήν. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων της χώρας στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με γραφεία στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30 210 6475600, Αριθμός Fax: +30 210 6475628, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: complaints@dpa.gr.

 

Πώς θα γίνουν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies

 

Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies για να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές. Παρόλο που διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να συμπληρώσουμε αυτήν την πολιτική, θα σας ενημερώνουμε σε αυτή την ιστοσελίδα για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά την αλλαγή και, όπου χρειάζεται, με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.