Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις

Ο αντισυμβαλλόμενός σας είναι:

Η εταιρεία με την επωνυμία «Γ ΤΣΙΑΚΑΛΑΚΗΣ Ι ΤΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΒΑ ΝΕΚΤΑΡ ΑΕ», Ερμού 121, Αθήνα, τηλ. 2103222216

(“εμείς”, “εμάς” or “Εταιρεία”)

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (“Όροι”) πριν προβείτε σε παραγγελία των προϊόντων μας. Όταν παραγγέλνετε προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι εφαρμόζονται στη σύμβαση πώλησης που συνάπτετε με εμάς.

Παρακαλώ σημειώστε: Πραγματοποιούμε παραδόσεις μόνο εντός Ελλάδος.

 1. ΓΕΝΙΚΑ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 • Οι παρόντες Όροι εφαρμόζονται στην πώληση και παράδοση των προϊόντων που παραγγέλνετε μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας ή της Εφαρμογής.
 • Η λέξη “Πελάτης” ή “εσείς” αναφέρεται σε όλους τους καταναλωτές που επισκέπτονται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή την Εφαρμογή μας και συνάπτουν συμβατική σχέση με την Εταιρεία μας.
 • Οι παρόντες Όροι μπορεί να τροποποιηθούν από εμάς οποτεδήποτε και θα εφαρμόζονται, όπως αυτοί θα ισχύουν κατά τον χρόνο της παραγγελίας του Πελάτη.
 • Διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις δεν θα είναι έγκυροι εκτός εάν η Εταιρεία έχει συμφωνήσει με αυτούς εγγράφως ή μέσω e-mail πριν την αποδοχή της παραγγελίας.
 1. ΗΛΙΚΙΑ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2.1.        Για τη σύναψη μίας σύμβασης με την Εταιρεία μας για την αγορά αλκοολούχων προϊόντων, ο Πελάτης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 χρονών ενώ για τη σύναψη σύμβασης για την αγορά μη αλκοολούχων προϊόντων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ετών. Εάν ο Πελάτης είναι κάτω των ανωτέρω ηλικιακών ορίων, η σύμβαση μπορεί να συναφθεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις με την ρητή συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα.  Αν ο Πελάτης κάνει την παραγγελία για άλλο πρόσωπο, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι ο τελικός αποδέκτης έχει την ηλικία που απαιτείται για να καταναλώσει τα προϊόντα για τα οποία έγινε η παραγγελία.

2.2.        Πατώντας το πλήκτρο “παραγγελία που υπόκειται σε πληρωμή”, ο Πελάτης υποβάλλει μία δεσμευτική, μη ανακλητή προσφορά για την αγορά των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο καλάθι αγορών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

2.3.        Θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή της προσφοράς του Πελάτη μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα μας έχει δώσει ο Πελάτης. Η επιβεβαιώση αυτή δεν συνιστά ακόμη σύναψη σύμβασης με εμάς.

2.4.        Μόλις η παραγγελία του Πελάτη γίνει αποδεκτή, θα ειδοποιούμε τον Πελάτη μέσω e-mail, ότι η σύμβαση για την αγορά των προϊόντων έχει συναφθεί.

2.5.        Όλες οι παραγγελίες εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των αντίστοιχων προϊόντων. Δικαιούμαστε να αρνηθούμε μια παραγγελία ακόμη και χωρίς αιτιολογία.

2.6.        Η παραγγελία ενός Πελάτη μπορεί να ακυρωθεί από τον Πελάτη μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας μας και μόνο μέχρι το χρόνο που τα προϊόντα της παραγγελίας καθίστανται από εμάς διαθέσιμα για παράδοση.

 1. ΤΙΜΕΣ, ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Οι τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα είναι τιμές σε Ευρώ και περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους και τέλη για παραδόσεις στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι προσφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα συσκευασίας και αποστολής.
  • Οι τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα αφορούν αποκλειστικά και μόνο αγορές απο το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και οχι απο το κατάστημα Λιανικής.
  • Οι τιμές είναι μη δεσμευτικές για επαναλαμβανόμενες ή επόμενες παραγγελίες. Λάθη ή παραλείψεις αναφορικά με τις τιμές με την έννοια των προφανών και εύκολα αναγνωρίσιμων ανακριβειών καθώς και τιμές που έχουν σαφώς παραποιηθεί μπορούν να διορθωθούν από την Εταιρεία μας εντός ευλόγου χρόνου, ακόμη και μετά την σύναψη της σύμβασης.
  • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία βαρύνουν τον Πελάτη. Η διαδικασία και τα έξοδα αποστολής θα εμφανίζονται στο καλάθι αγορών μετά τη σωστή επιλογή κατά την παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας.
  • Η συνολική τιμή, όπως αυτή αναγράφεται στην σελίδα “Περίληψη της Παραγγελίας” και επιβεβαιώνεται από την Εταιρεία μας μέσω e-mail, είναι το συνολικό ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί από τον Πελάτη για τα προϊόντα της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τελών, αμοιβών και εξόδων αποστολής.
  • Αναλαμβάνουμε τα έξοδα μιας απλής παράδοσης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με τίμημα αγοράς τουλάχιστον EUR 50,00 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ.
  • Το τίμημα για την αγορά οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης για την αγορά των προϊόντων και πριν την παράδοση των προϊόντων για τα οποία έχει γίνει η παραγγελία. Θα αποστέλλουμε στον Πελάτη ηλεκτρονικό τιμολόγιο.
  • Οι ακόλουθες μέθοδοι πληρωμής είναι διαθέσιμες: Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, στιγμιαία τραπεζική μεταφορά, πληρωμή με μετρητά (αντικαταβολή). Όταν γίνεται η παραγγελία, ο Πελάτης συμφωνεί ότι όλες οι πληροφορίες που μας έχει παράσχει είναι ακριβείς και σωστές και ότι ο Πελάτης έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που μας παρέχει και ότι ο λογαριασμός του Πελάτη έχει επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια για την πληρωμή του τιμήματος της αγοράς.
  • Με την παραλαβή μίας παραγγελίας, η Εταιρεία μας θα πραγματοποιεί ένα τυπικό έλεγχο προ-έγκρισης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του Πελάτη ή του αιτήματος στο PayPal για να διασφαλίσει ότι ο Πελάτης διαθέστει επακρή κεφάλαια για να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή. Τα προϊόντα δεν θα αποστέλλονται μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος προέγκρισης και η πληρωμή. Η κάρτα του Πελάτη ή ο λογαριασμός PayPal θα χρεώνονται μόλις η παραγγελία γίνει αποδεκτή από εμάς.
 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

5.1         Η διεύθυνση παράδοσης που δίδεται από τον Πελάτη και επιβεβαιώνεται από εμάς μέσω e-mail θεωρείται ότι είναι η σωστή διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων.

5.2         Ο Πελάτης υποχρεούται να μας αποστείλει μία διαφορετική φόρμα παραγγελίας για κάθε διεύθυνση, εάν επιθυμεί τα προϊόντα να αποσταλούν σε διαφορετικές διευθύνσεις.

5.3         Η ημερομηνία παράδοσης δεν αποτελεί κριτήριο για την εκτέλεση της σύμβασης και οι ημερομηνίες παράδοσης που αναφέρονται από εμάς αποτελούν μόνο εκτιμήσεις και δεν είναι δεσμευτικές ούτε θα πρέπει να θεωρούνται ως τελικές προθεσμίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να παρατείνουμε ανάλογα το χρόνο παράδοσης αν ο λόγος της καθυστέρησης βρίσκεται εύλογα εκτός του ελέγχου μας ή της σφαίρας επιρροής μας ή προκαλείται από γεγονός Ανωτέρας Βίας.

5.4         Η μη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος για το οποίο έχει γίνει παραγγελία μπορεί να καθυστερήσει τη συνολική παραγγελία. Για προϊόντα που μόνο προσωρινά δεν είναι διαθέσιμα, η Εταιρεία μας θα παρέχει κατά προσέγγιση ενδείξεις αναφορικά με το πότε τα προϊόντα αυτά θα είναι και πάλι διαθέσιμα. Θα ενημερώνουμε τον Πελάτη αμέσως αν υπάρχουν καθυστερήσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

5.5.        Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ/ να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες υπηρεσίες παράδοσης: απευθείας αποστολή / ιδιοπαραλαβή

5.6.        Ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής ή απώλειας των προϊόντων μεταβαίνει στον Πελάτη με την παράδοση των προϊόντων στη διεύθυνση παράδοσης που έχει υποδείξει ο Πελάτης στην παραγγελία του. Εάν ο ίδιος ο Πελάτης παρέχει την υπηρεσία παράδοσης για τα προϊόντα, ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής ή απώλειας μεταβαίνει στον Πελάτη μόλις παραδοθούν από εμάς τα προϊόντα στο μεταφορέα του Πελάτη.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ
 • Εξαίρεση: Η Εταιρεία με τους παρόντες όρους ενημερώνει τον Πελάτη ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υπάρχει για την προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων οικιακών αγαθών που προορίζονται για καθημερινή χρήση, τα οποία παρέχονται από την Εταιρεία στα πλαίσια συχνών και τακτικών παραδόσεων στον τόπο κατοικίας, συνήθους διαμονής  ή την εργασία του Πελάτη (εξαίρεση σύμφωνα με τo άρθρο  3ιβ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει).
 • Οι ακόλουθες ρήτρες εφαρμόζονται μόνο για προϊόντα που δεν εμπίπτουν σε αυτή την εξαίρεση:
  • Ο Πελάτης μπορεί να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Η προθεσμία υπαναχώρησης ξεκινά μόλις ο Πελάτης ή ένα τρίτο μέρος που αυτός θα υποδείξει αποδεχθεί την παράδοση των προϊόντων. Σε περίπτωση που η σύμβαση πώλησης αφορά πολλά προϊόντα, η προθεσμία υπαναχώρησης ξεκινά μόλις ο Πελάτης ή ένα τρίτο μέρος που αυτός θα υποδείξει αποδεχθεί την παράδοση της τελευταίας μερικής αποστολής, των τελευταίων προϊόντων ή του τελευταίου τεμαχίου.  Η ημερομηνία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την προθεσμία. Τα Σάββατα, οι Κυριακές και οι αργίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της προθεσμίας. Η εμπρόθεσμη αποστολή της ειδοποίησης περί υπαναχώρησης ή επιστροφής των προϊόντων αρκεί για την συμμόρφωση με την προθεσμία υπαναχώρησης.
  • Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία με την επωνυμία «Γ ΤΣΙΑΚΑΛΑΚΗΣ Ι ΤΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΒΑ ΝΕΚΤΑΡ ΑΕ» – ΕΡΜΟΥ 121 – ΤΚ 105 55 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.:2103222216, E-Mail: retail.ermou@kavanektar.gr για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με μία σαφή δήλωσή του (π.χ. μία επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή ένα e-mail). Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το συνημμένο υπόδειγμα της δήλωσης υπαναχώρησης για αυτό τον σκοπό. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης εμπρόθεσμα, αρκεί να αποστείλετε την ειδοποίηση για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.
  • Συνέπειες Υπαναχώρησης: Αν ο Πελάτης δηλώσει ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση πώλησης, η Εταιρεία θα επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό έλαβε από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (με εξαίρεση τυχόν επιπλέον έξοδα που δημιουργήθηκαν από το γεγονός ότι ο Πελάτης επέλεξε άλλο τύπο παράδοσης από τον οικονομικότερο, τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρεται από την Εταιρεία), χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσσάρων (14) ημερών από την ημέρα κατά την οποία η Εταιρεία έλαβε την ειδοποίηση του Πελάτη για την υπαναχώρησή του από τη σύμβαση πώλησης. Για την επιστροφή του ποσού, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν ρητώς συμφωνηθεί διαφορετικά. Σε καμία περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα χρεωθεί για αυτή την επιστροφή του ποσού. Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την επιστροφή του ποσού μέχρι να παραλάβει τα προϊόντα ή μέχρι ο Πελάτης να παρέχει αποδείξεις ότι έχει επιστρέψει τα προϊόντα, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί νωρίτερα.
  • Ο Πελάτης επιστρέφει ή παραδίδει τα προϊόντα στο κατάστημά μας, επί της οδού Ερμού 121 Τ.Κ. 105 55 στην Αθήνα, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Πελάτης ενημέρωσε την Εταιρεία για την ακύρωση της σύμβασης πώλησης. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί αν ο Πελάτης αποστείλει τα προϊόντα πριν τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Ο Πελάτης βαρύνεται με τα άμεσα έξοδα καθώς και με τον κίνδυνο της επιστροφής των προϊόντων. Ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος μόνο για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων αν αυτή η μείωση της αξίας οφείλεται σε μεταχείριση των προϊόντων, η οποία δεν είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της κατάστασης, των ιδιοτήτων και της λειτουργίας των προϊόντων.
 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

7.1.        Σε περίπτωση παράδοσης ενός ελαττωματικού προϊόντος, ο Πελάτης μπορεί να εγείρει νομικές αξιώσεις από την εγγύηση και μπορεί να επιλέξει μεταξύ της αντικατάστασης των ελαττωματικών προϊόντων ή της αντίστοιχης μείωσης του τιμήματος, αναστροφής της σύμβασης πώλησης και επιστροφής του τιμήματος. Δεν καλύπτονται από εγγύηση ελαττώματα που έχουν προκληθεί από ακατάλληλη χρήση ή επεξεργασία των προϊόντων.

7.2.        Για την άσκηση μιας από τις ανωτέρω αξιώσεις, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας με e-Mail στο retail.ermou@kavanektar.gr.

7.3.        Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εγκαίρως και χωρίς σφάλματα. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να το εγγυηθεί πάντα, απλώς και μόνο λόγω της φύσης του Διαδικτύου, τεχνικών βλαβών ή άλλων πιθανών περιορισμών εν γένει. Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να περιορίσει τον αριθμό και τη διάρκεια των βλαβών ή περιορισμών στο ελάχιστο δυνατό.

7.4.        Θα έχουμε ευθύνη μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια, εκτός από περιπτώσεις σωματικής βλάβης και θα είμαστε πλήρως υπεύθυνοι όσον αφορά την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα.

 1. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ

8.1         Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή, ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί μυστικό τον λογαριασμό και τον κωδικο πρόσβασής του (password). Ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Εταιρεία μας αμέσως αν έχει λόγους να πιστεύει ότι ο κωδικός πρόσβασής του/της έχει γίνει γνωστός σε τρίτα μέρη ή αν ο κωδικός πρόσβασής του/ της θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

8.2.        Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από το λογαριασμό του και με τον κωδικό πρόσβασής του εώς ότου μας ειδοποιήσει. Ο Πελάτης θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχει στην Εταιρεία μας ισχύουν κατά τον τρέχοντα χρόνο και είναι σωστές και πλήρεις. Ο Πελάτης υποχρεούται να μας ενημερώνει για οποιαδήποτε αλλαγή. Ο Πελάτης δύναται να έχει πρόσβαση στα περισσότερα από τα δεδομένα και τα στοιχεία του, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων λογαριασμού και μπορεί επίσης να τα αλλάξει ο ίδιος στο κατάλληλο πεδίο της ιστοσελίδας μας.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ONLINE) ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

9.1.        Οι παρόντες όροι διέπονται από το δίκαιο της Ελλάδας, εξαιρουμένων των κανόνων παραπομπής και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις διεθνούς πώλησης αγαθών.

9.2.        Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μία πλατφόρμα για εξωδικαστική ηλεκτρονική (online) επίλυση διαφορών, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του συνδέσμου (link): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας έχει ορισθεί ως το εθνικό σημείο επαφής για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών. Η επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή μπορεί να γίνει με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eccgreece.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 210-6460734.

9.3.        Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε οποιοδήποτε παράπονό σας απευθείας σε εμάς με e-Mail στο retail.ermou@kavanektar.gr.

Yπόδειγμα Δήλωσης Υπαναχώρησης

(Αν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, παρακαλώ συμπληρώστε το παρόν έντυπο και αποστείλετέ το πίσω σε εμάς)

(*) Διαγράψτε κατά περίπτωση.

Προς

Την εταιρεία με την επωνυμία «Γ ΤΣΙΑΚΑΛΑΚΗΣ Ι ΤΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΟΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΒΑ ΝΕΚΤΑΡ ΑΕ»

ΕΡΜΟΥ 121 – ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 2103222216

retail.ermou@kavanektar.gr

 

Ο/Οι (*) κάτωθι υπογράφων/υπογράφοντες (*) με την παρούσα υπαναχωρώ/ούμε από τη σύμβαση που συνήφθη μεταξύ μας για την αγορά των ακόλουθων προϊόντων (*):

 

Για τα οποία η παραγγελία έγινε στις  (*)/ παρελήφθη στις (*)

 

Όνομα του/των Πελάτη (ών)

 

Διεύθυνση του/των Πελάτη (ών)

 

Υπογραφή του/ των Πελάτη (ών) (μόνο σε περίπτωση επικοινωνίας επικοινωνίας έγχαρτης)

 

Ημερομηνία